С националното външно оценяване за четвъртокласниците по "Човекът и природата" приключват изпитите за тях, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Тестът се състои от 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен. В него има още три задачи от отворен тип, на които учениците трябва да отговорят сами. Времето за изпита е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности - два учебни часа.

Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, да се определи необходимостта от подкрепа, където е необходима, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни нива - на училищно, на регионално и на национално.

С резултатите от националното външно оценяване по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил "Математически" и "Природни науки". Тежестта на "малките матури" при балообразуването се определя от конкретното училище, уточниха от МОН.

Тестовете и верните отговори от всичките изпити на четвъртокласниците са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката в раздел "Общо образование".

Над 60 хил. четвъртокласници се явяват на "малките матури"

Над 60 хил. четвъртокласници се явяват на "малките матури"

Диктовка и текст за четене с разбирани и 11 задачи

Външното оценяване за седмокласниците започва в понеделник - 21 май. Същия ден ще се проведе и държавният изпит по български език и литература за зрелостниците.