Министерството на енергетиката и Българският енергиен холдинг (БЕХ) закупиха в срок съгласно изискванията на европейските регламенти квотите емисии СО2 за 2019 г. за ТЕЦ "Марица изток 2". Срокът бе до 30 април 2020 г. Парите вече са преведени по партидата на Европейския регистър за търговия с квоти.

Запазването на работата на въглищните ТЕЦ в България е предвидено в Интегрирания национален план "Енергетика и климат". Съгласно плана, въглищата запазват роля в енергийния микс до 2030 г., след което следва преходен период на плавно преминаване към по-голям дял на природен газ и биомаса.

Това стана ясно от думите на министър Петкова, която заедно с представители на синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа" обсъдиха предизвикателствата, свързани с пандемията от Ковид-19, съобщиха от министерството на икономиката.

Петкова припомни българската позиция в рамките на последното видеоконферентно заседание на енергийните министри от ЕС. Временно усилията се пренасочват към възстановяването на икономиките след въведените рестриктивни мерки за справяне с пандемията. Това е изразената от

"Въглищните централи са основни базови мощности в българската електроенергетика. Тяхното нормално функциониране, заедно с развитието на въгледобива, са гарант на стабилността на електроенергийната система", подчерта енергийният министър Теменужка Петкова пред синдикалните лидери Димитър Манолов и Пламен Димитров.

Според синдикатите, пандемията от Ковид-19 води до редица предизвикателства пред световните икономики, в това число и пред енергийния отрасъл.

Министър Петкова отново подчерта значението на комплекса "Марица изток" за българската енергийна система. Преди обявяването на пандемията Covid-19, след публикуването на съобщението "Европейска зелена сделка" през декември 2019 г., усилията бяха насочени основно към планиране на дългосрочното развитие на ЕС по пътя към нисковъглеродна икономика.