Европейският комисар за енергийния съюз Марош Шефчович благодари на страната ни за огромната работа, извършена по изграждането на междусистемната газова връзка с Гърция. Шефчович е и зам.-председател на Европейската комисия (ЕК).

По време на Третата министерска среща на Консултативния съвет по Южния газов коридор в столицата на Азербайджан - Баку, страната ни също получи признание за постигнатия напредък по стратегическия инфраструктурен проект. Това съобщават от Министерство на енергетиката.

В изказването си пред форума служебният министър Николай Павлов подчерта, че България е неразделна част от развитието на Южния газов коридор чрез проектите си за интерконектори с Гърция и Турция.

Баку обеща да ни доставя по 1 млрд. куб. метра азерски газ годишно

Баку обеща да ни доставя по 1 млрд. куб. метра азерски газ годишно

Ако построим интерконектора с Гърция

Павлов посочи, че двата интерконектора чрез българската национална газопреносна система и газовите връзки с Румъния и Сърбия ще осигурят достъпа и на другите страни от региона на Югоизточна и Централна Европа до Южния газов коридор.

Чрез интерконектора с Гърция ще стане възможна доставката на договорените за България 1 млрд. куб. метра годишно азерски природен газ от Шах Дениз 2 от 2020 година.

От енергийното министерство подчертават, че междусистемната газова връзка с Гърция e и ключовото звено за реализация на инициативата на Гърция, България, Румъния и Унгария за изграждане "Вертикален газов коридор". Той ще служи за доставки на природен газ от юг към север.