"Булгаргаз" ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цената на газа за януари 2023 г. в размер на 204,53 лв./MWh или 104,57 EUR/MWh. Цената е изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) и e образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, съобщават от дружеството.

Предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена е с над 25% по-ниска от цените на газовите хъбове в Европа за доставка през м. януари 2023 г., които текущо са в приблизителен размер от 139 EUR/MWh.

Цената с близо 40% по-висока от тази за декември.

Окончателно предложение за утвърждаване на цената на синьото гориво ще бъде депозирано на 01.01.2023 г.

Припомняме, че предложената цена от Булгаргаз за месец декември беше в размер на 145,87 лв./MWh.

Природният газ поскъпва с близо 19% до 146,09 лв./MWh

Природният газ поскъпва с близо 19% до 146,09 лв./MWh

КЕВР утвърди цената на газа за декември