"Булгаргаз" ЕАД предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена на природен газ в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh за месец декември. Цената е изчислена по фиксинга на БНБ, която не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В Европа цената за природния газ е приблизително 113 EUR/MWh, което е с 30% повече в сравнение с предложената от "Булгаргаз".

Припомняме, че за ноември месец КЕВР реши цената за крайния потребител на природен газ да бъде 123.01 лв./MWh, а за същия месец европейските хъбове определиха цена 160 EUR/MWh.

Според предоставените данни можем да заключим, че въпреки спада цената на природния газ на европейски пазар, българският я покачва за крайния потребител.

Окончателно решение от КЕВР се очаква на 1 декември.

Според ЕК таванът на цената на газа е невъзможен

Според ЕК таванът на цената на газа е невъзможен

Въпросът разделя страните от ЕС от месеци