Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши цената на природния газ за ноември да е 123,01 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 233,36 лв./MWh, което означава, че за ноември природният газ поевтинява с 47%, съобщиха от КЕВР.

Припомняме, че по време на открито заседание на КЕВР на 28 октомври бе оповестено, че "Булгаргаз" предлага цена на синьото гориво за ноември от 130 лв. за мегаватчас, а по-рано днес общественият газов доставчик оповести, че окончателната предложена цена е 123,47 лева/MWh или 63.13 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без акциз и ДДС).

Министерството на енергетиката доволно от днешното решение на КЕВР

Министерството на енергетиката доволно от днешното решение на КЕВР

Булгаргаз договорил отстъпка за цената на газа между 35-50% от борсовия индекс

От регулаторния орган посочват, че цената за ноември е определена след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Комисията е установила, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян на договорени цени по интерконектора IGB. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната. Част от необходимото количество за ноември е осигурено и с два договора за доставка на втечнен природен газ, сключени от "Булгаргаз" ЕАД след организирани тръжни процедури. Количествата природен газ, надвишаващи заявките на клиентите за месеца, ще бъдат използвани за нагнетяване в хранилище "Чирен" и за продажба на свободния пазар.

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ Комисията за енергийно и водно регулиране е коригирала предложената в днешното заявление на "Булгаргаз" цена и я е намалила от 123,47лв. /MWh на 123,01 лв/MWh. Установено е, че в цената неоснователно са включени разходи в размер на 1 243 575 лв. за доставка на количества на Виртуална търговска точка България. Тези разходи са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират цената за ноември 2022 г.

От КЕВР заявяват, че с осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ "Чирен".

Българска точка диверсифицира газовите доставки за РСМ

Българска точка диверсифицира газовите доставки за РСМ

Подписаха споразумение за междусистемно свързване за точката Кюстендил - Жидилово

От регулатора обясняват, че значително по-ниската цена за ноември се дължи на конкурентните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан. Цената на тези количества е формирана изцяло от котировките на петрола за период от 6 месеца назад и не зависи от динамиката на борсовите цени на европейските газови пазари. Важна роля за по-ниската цена имат и конкурентните цени, получени на проведените търгове за доставка на втечнен природен газ и чувствителното намаление на борсовите индекси на международните газови пазари. Спрямо актуалните газови индекси постигнатите от "Булгаргаз" отстъпки варират между 38% и 50%.

"Значително по-ниската цена за ноември благоприятства всички битови и стопански потребители, включително и топлофикационните и газоразпределителните дружества. Заради поевтиняването на газа КЕВР ще запази сегашните цени на парното и топлата вода и те няма да бъдат променяни от 1 януари 2023 г. Освен това утвърдената от регулатора цена на природния газ е почти двойно по-ниска от прага от 250лв./MWh за природния газ, над който българският бизнес настояваше за получаване на компенсации", посочват още от КЕВР.

Решението за утвърждаване на цената на природния газ за ноември ще бъде публикувано днес на интернет страницата на регулатора.