"Булгаргаз" ЕАД окончателно предлага цената, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за призводство и пренос на топлинна енергия, за ноември 2022 г. да е в размер на 123,47 лева/MWh или 63.13 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без акциз и ДДС).

За сравнение, индексите на европейските газови пазари за доставки през ноември 2022 г. са на нива от 130 EUR/MWh, съобщиха от обществения доставчик.

Припомняме, че по време на открито заседание на КЕВР на 28 октомври бе оповестено, че "Булгаргаз" предлага цена на синьото гориво от 130 лв. за мегаватчас, при 233 лв. през октомври.

От националния газов доставчик обясняват, че същественото намаление на предложената цена за ноември спрямо утвърдената цена за октомври, с над 47%, се дължи на конкурентните цени, получени в рамките на проведената от "Булгаргаз" ЕАД процедура за доставка на природен газ през месец ноември и на намалението на цената на европейските газови пазари.

Министерството на енергетиката доволно от днешното решение на КЕВР

Министерството на енергетиката доволно от днешното решение на КЕВР

Булгаргаз договорил отстъпка за цената на газа между 35-50% от борсовия индекс