"Булгаргаз" ЕАД ще проведе отново тръжни процедури за предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до ВТТ България (виртуална търговска точка) и за частично прехвърляне на права и задължения по подписаното с турската компания Боташ Рамково споразумение.

В рамките на проведените през месец май търгове, интерес за участие са заявили 6 газови компании, сред тях международни, регионални и местни такива, но нито една не се включила в етапите за подаване на обвързващи оферти.

В тази връзка "Булгаргаз" взе решение да повтори тръжните процедури, като с цел успешното реализиране на резервираните по Споразумението с Боташ капацитети, разшири предлаганите времеви продукти, вземайки предвид интереса, който би възникнал при прекратяване на преноса на руски природен газ за Европа през Украйна от началото на 2025 г. Също така, с цел повишаване на интереса и получаване на оферти, ще предложи по-ниска начална цена спрямо проведените през м. май процедури.

Отново сред изискванията към потенциалните участници са източникът на доставка на втечнен природен газ да е от държави без наложени санкции, ембарго или каквито и да било търговски ограничения. Собствеността на компаниите участници трябва да е ясна, да са с добра репутация и финансово обезпечени.

Булгаргаз стартира търг за доставка на 1 млн. MWh втечнен природен газ за месец юни

Булгаргаз стартира търг за доставка на 1 млн. MWh втечнен природен газ за месец юни

Очаква се доставката да бъде извършена на терминал в Турция, съгласно договора с "Боташ"