От "Булгаргаз" съобщават, че успешно са приключили търга за доставка на втечнен природен газ за месец ноември 2022 г.

Проведен е търг за за доставка на втечнен природен газ за месец ноември, който вече е приключил, извършено е класиране в съответствие с приета методика за оценка на офертите на 8 фирми. Избрани са избрани два доставчика на втечнен природен газ с осигурени слотове за регазификация и съхранение на терминала в Ревитуса - Mytilineos S.A. и DEPA Commercial S.A.

Христо Алексиев обеща газ за ноември на цена под 200 лв.

Христо Алексиев обеща газ за ноември на цена под 200 лв.

За декември месец той е убеден, че резултатът ще бъде също много добър

В рамките на проведената процедура са били постигнати изключително конкурентни цени, които ще намерят отражение в предложената от Булгаргаз цена на природния газ за месец ноември.

От "Булгаргаз" уточняват и че на първия етап от търга са заявили интерес 13 фирми, 10 са отговаряли на условията и са били поканени да предоставят обвързващи оферти. До крайния срок, указан в процедурата, са получени оферти от 8 фирми от Европа, Азия и САЩ. Класирането се е извършило в съответствие с приетата методика за оценяване на офертите.

"Булгаргаз" обявява търг и за тръбен газ, очаква доставчици с излишъци

"Булгаргаз" обявява търг и за тръбен газ, очаква доставчици с излишъци

Росен Христов прогнозира стабилни доставки през отоплителния сезон