Увеличение с близо 3% на природния газ за месец август предлага "Булгаргаз" ЕАД. Дружеството е внесло в КЕВР заявление за утвърждаване на цената в размер на 62,38 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

На 1 август 2023 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за месец август, при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31 юли 2023 г.

Прогнозната цена за природния газ за септември е 60,66 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тя е изчислена съобразно котировките на газов хъб TTF към 11 юли 2023 г.

Финалното предложение за цената на природния газ за септември, ще бъде депозирано в КЕВР на 1 септември 2023 г.

Припомняме, че КЕВР утвърди окончателната цена на газа за юли в размер на 60,58 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).