"Булгаргаз" ЕАД обяви на 28 септември, че очаква цената за октомври, по която ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да е с близо 5% по-ниска от утвърдената за м. септември.

Предлаганата цена е 57,41 лв./MWh. 

Това стана ясно по време на открито заседание на КЕВР за обсъждане на подаденото на 11.09.23 г. заявление за утвърждаване на цена за октомври.

Причината намалението да е по-малко от първоначалната прогноза за по-ниска цена с около 9% за следващия месец е повишението на ценообразуващия борсов индекс TTF, повлиян от стачките на терминалите за втечнен природен газ в Австралия и удълженото техническо обслужване на някои от най-големите находища за втечнен газ в Норвегия.

"Булгаргаз" очаква 5% по-евтин газ през октомври

"Булгаргаз" очаква 5% по-евтин газ през октомври

Предлага се цена в размер на 57,41 лв./MWh

В ценовия микс за октомври е включено договореното количество азерски природен газ, доставян по интерконектора с Гърция, съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 47,72% от потреблението за месеца и са ключови за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Окончателното предложение ще бъде внесено в КЕВР на 1-ви октомври.