Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г.

Това се случи чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за същата година.

Допълнителните разходи по бюджета на КЕВР за тази година трябва да бъдат обезпечени, за да може да бъде изпълнено решение на Административния съд в София-град от февруари 2019 г., потвърдено с решение на Върховния административен съд от декември 2019 г., с което КЕВР е осъдена да заплати на ТЕЦ "Бобов дол" обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отмененото от ВАС като незаконосъобразно решение от май 2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.