Предприети са мерки за защита на националния интерес по отношение на готвените рестрикции за големите горивни инсталации. Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков по време на дискусия, посветена на бъдещето на българския въгледобив, информираха от МЕ.

Повод за думите му са готвените промени в референтния документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Нова евродиректива затваря три ТЕЦ-а от "Марица-изток"

Нова евродиректива затваря три ТЕЦ-а от "Марица-изток"

Директивата е за най-добри налични практики за големите горивни инсталации

Ако бъдат одобрени рестриктивните мерки, от "Марица изток" ще трябва да използват вносни въглища, отказвайки се от местните лигнити. Това може да постави под риск цялата енергийна система на страната. За някои от ТЕЦ-овете това е технически невъзможно. Позицията на енергийното ведомство е в подкрепа на Българската минно-геоложка камара и Европейската асоциация за въглища и лигнити EURАCOAL, стана ясно по време на форума.

Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че ведомството му има ясна позиция по ревизирания Референтен документ за най-добри налични техники (BREF) за големите горивни инсталации (LCP).

С него подкрепя становището на Българска Минно-геоложка камара (БМГК) и "Мини Марица-изток" ЕАД, че изискванията ще имат неблагоприятни последици за България.

В новия ревизиран Референтен документ нормите за допустими емисиите на SO2, NOx, Hg са по-строги от пределните норми, предвидени в Директивата за емисиите от промишлеността, смятат от министерството.

Експертите са изчислили, че новите лимитиращи нива на емисии именно за Hg, NOx, SO2 застрашават непрекъснатата експлоатация на голям брой електроцентрали, особено тези на лигнитни въглища. Това застрашава и сигурността на енергийните доставки, базирани на местно гориво.

Предстои промяна на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Документът разглежда големи горивни инсталации с входяща мощност над 50 Мегавата. Обхванати са всички видове конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи конвенционално гориво (въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива, отпадъци).

Очаква се документът да бъде гласуван през април 2017 година от специална комисия. Заложените в референтния документ стойности за емисиите на живак, азотни оксиди и серен диоксид от централите, изгарящи въглища, е много трудно да бъдат постигнати. Това поставя под риск развитието на въгледобива и енергетиката както в страната, така и на европейския континент като цяло, заяви зам.-министър Делисивков.

По думите му, устойчивото развитие на отрасъла, енергийната ефективност и енергийната сигурност имат ключова роля за конкурентоспособността на икономиките на Стария континент.

Единното отстояване на балансирана позиция от всички ангажирани институции ще гарантира сигурното и устойчиво развитие на енергийния отрасъл, защитата на работните места и осигуряването на енергийни ресурси на приемливи цени за българските потребители, увери зам.-министър Делисивков.

"Мини Марица-изток" ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в България. Добиваните там лигнитни въглища са предназначени за снабдяване на топлоелектрическите централи от комплекса "Марица изток", с които дружеството е обвързано технологично и пазарно.

Участниците в дебата се съгласиха, че гласуването на предлаганите рестрикции може да бъде избегнато само с единно защитавана позиция както от страна на всички ангажирани институции в страната, така и на международно равнище.