Европейската комисия налага на "Газпром" редица задължения, с които се отстраняват изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и се позволява свободният пренос на газ на конкурентни цени на пазарите на газ в Централна и Източна Европа в полза на европейските потребители и предприятия.

"Газпром" е най-големият доставчик на природен газ в редица държави от Централна и Източна Европа. През април 2015 г. Комисията изпрати изложение на възраженията до "Газпром". В него се посочва предварителното становище на Комисията, че дружеството нарушава антитръстовите правила на ЕС, като следва обща стратегия за разделяне на пазарите на газ според националните граници в осем държави членки (България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия). Тази стратегия вероятно е позволила на "Газпром" да налага по-високи цени на газа в пет от тези държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша).

ЕС прекратява антимонополното разследване срещу Газпром без глоба?

ЕС прекратява антимонополното разследване срещу Газпром без глоба?

Очаква се руският енергиен гигант да се отърве без глоби

С днешното решение на Комисията се слага край на тази практика на "Газпром". Освен това на "Газпром" се налага подробен набор от правила, които значително ще променят начина, по който дружеството извършва дейност на централно- и източноевропейските газови пазари:

- Край на договорните бариери пред свободния пренос на газ: "Газпром" трябва да премахне всички наложени на клиентите си ограничения по отношение на репродажбата на газ през граница.

- Задължение за улесняване на потоците на газ към изолираните пазари и от тях: "Газпром" ще позволи потоците на газ да текат към и от части на Централна и Източна Европа, които все още са изолирани от другите държави членки поради липса на междусистемни връзки, а именно балтийските държави и България.

- Структуриран процес за осигуряване на конкурентни цени на газа: На съответните клиенти на "Газпром" се предоставя ефективен инструмент, с който да се гарантира, че тяхната цена на газа отразява равнището на цените в конкурентни западноевропейски пазари на газ, особено в разпределителните центрове за втечнен газ.

- Без използване на господстващо положение при доставките на газ: "Газпром" не може да се възползва от каквито и да е предимства, свързани с газовата инфраструктура, които получава от клиентите си, като използва господстващата си пазарна позиция в доставките на газ.

Всички тези задължения отговарят на изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и постигат целите ѝ за осигуряване на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа на конкурентни цени.

Поради това Комисията решава да направи тези задължения правно обвързващи по отношение на "Газпром" (по член 9 от Регламент № 1/2003 относно антитръстовите правила на ЕС).

Ако дадено дружество нарушава тези задължения, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Брюксел и „Газпром” близо до разрешаване на антимонополния спор

Брюксел и „Газпром” близо до разрешаване на антимонополния спор

Изданието отбелязва, че подобен ход

В по-общ план, ефективната конкуренция на централно- и източноевропейските газови пазари зависи не само от прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията, но и от инвестициите в диверсификация на доставките на газ, от целенасоченото европейско и национално законодателство в областта на енергетиката и от правилното им прилагане. Ето защо изграждането на европейски енергиен съюз е ключов приоритет на Комисията.