Трите електроразпределителни дружества – ЧЕЗ, EVN и Енерго-Про, които работят на територията на България, са представили различните възможности за купуване на ток по пазарни цени. Предложенията им се отнасят както за стопански, така и за битови потребители. 

Припомняме, от началото на тази година в България започна поетапно либерализиране на пазара на електроенергия. След като работи известно време пробно Енергийната борса започна официално работа.

Най-много варианти е разработила EVN. При предложенията за битовите клиенти основен фактор е бил начинът им на отопление, тъй като той играе основна роля при потреблението на ток.

От дружеството предлагат три профила за домакинствата – общ профил, вариант за клиенти, които се топлят на ток, и пакет за потребители с парно, отопляващи се на газ или на дърва и въглища. При стопанските потребители основно значение има дали използват повече нощен или дневен ток.

На същия принцип са направени и предложенията на Енерго-Про за бизнеса. Те са разработили два варианта за домакинствата. Критерият тук е броят на жителите в населените места – под и над 30 000 души.

От ЧЕЗ са изготвили пет предложения за стопанските си клиенти и две за битовите.

И трите дружества имат профили за уличното осветление.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да разгледа предложените стандартизирани товарни профили.
Ако регулаторът издаде някакви указания, дружествата трябва да ги отразят.

След това предстои да обявят датата, от която ще започнат прилагането на профилите.