Електроразпределителните дружества и "Електроенергийния системен оператор" ЕАД са готови за предстоящия есенно-зимен сезон, съобщават от Министерствотото на енергетиката.

Инспекциите бяха извършени между 23 септември и 7 октомври.

Установено е, че в подстанциите на ЕСО ЕАД са изпълнени необходимите мероприятия, свързани с подготовката им за есенно-зимния сезон. Проверени са наличните защитни средства за работа при извършване на манипулации по съоръжения високо и средно напрежение. В част от подстанциите се изграждат системи за автоматизирано дистанционно управление.

По отношение на въздушните електропроводни линии за високо напрежение също няма забележки. Всички проверени електропроводи, преминаващи през горски територии, са с добре поддържани просеки. Сервитутните зони около въздушните електропроводи за средно напрежение са почистени.

От "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, Електроразпределение Север" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД потвърдиха, че процесът по отстраняването на единични дървета и клони ще продължи и през следващите месеци.

Проверката установи, че съоръженията в обслужваните от трите ЕРП-та възлови станции и трафопостове са преминали годишен технически преглед и са подготвени за работа при зимни условия.

Електропреносното и електроразпределителните дружества разполагат с квалифицирани служители, разпределени в денонощни аварийни екипи.