Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви утвърдената цена на природния газ за октомври 2023 г. от 60,41 лв./MWh. Тази цена не включва разходи за достъп, пренос, акциз и ДДС. "Булгаргаз" ЕАД ще осигурява природен газ на крайните доставчици и на лицензираните за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената отразява компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи, за дейността "обществена доставка" и за компенсация на разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на газ в газохранилище "Чирен".

Общото прогнозирано количество природен газ за вътрешния пазар през октомври е осигурено от три различни източника. 47,72% от потреблението се покрива от азерски природен газ, доставян чрез интерконектора "България-Гърция".

Интересно е, че утвърдената цена за октомври е с 4,6% по-ниска от цената през септември, въпреки повишението на международния газов индекс TTF с 8%. Доц. Иван Иванов, председател на КЕВР, обясни, че благоприятната цена се дължи на високите запаси в газохранилищата в Европа и успешните преговори на "Булгаргаз" с доставчиците.

"Булгаргаз" внася в КЕВР предложението за 5% по-евтин газ през октомври

"Булгаргаз" внася в КЕВР предложението за 5% по-евтин газ през октомври

През сепрември на заседание стана ясно какви ще са цените