Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обеща да инициира среща с представители на Народното събрание, Министерството на енергетиката, Комисията по енергийно и водно регулиране и Държавен фонд "Земеделие", на която производителите на електроенергия от възобновяеми източници да изложат своите искания. Това стана ясно по време на срещата й с представители на ВЕИ сектора след днешния им протест заради промяна в Закона за енергетиката, направена през юли месец 2015 г.

Министър Петкова обясни, че с тази промяна е решен въпрос, свързан с двойно финансиране. Оказва се, че производителите на енергия от възобновяеми източници, които са получили финансиране по Оперативна програма за развитие на селските райони от Държавен фонд "Земеделие" са получили преференциални цени и с решение на бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. След извършена проверка от Европейския одитен орган по програмата е констатирано двойно финансиране.

По отношение на промяната в Закона за енергетиката Конституционният съд се е произнесъл, че тя е законосъобразна, напомни още Петкова.

Предстои да се насрочи среща между заинтересованите страни за следващата седмица.

Теменужка Петкова не вижда основание малките ВЕИ да протестират

Теменужка Петкова не вижда основание малките ВЕИ да протестират

Според нея въпросът за финансирането е решен