България трябва да работи за възможността за търсене на свързаност между държавите в областта на енергетиката, за разширяване на сътрудничеството между отделните страни в областта на енергетиката и изграждане на газов хъб, който да допринесе за енергийната сигурност и развиването на пазара на природен газ не само в България, но в целия регион.

България и Сърбия изграждат междусистемна газова връзка до 2022 г.

България и Сърбия изграждат междусистемна газова връзка до 2022 г.

"Булгартрансгаз" е бъдещият оператор на газопровода от българска страна

Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова на конференция, посветена на Международното макрорегионално сътрудничество в областта на туризма и енергетиката.

Събитието е част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Международната конференция е посветена на сътрудничеството в областта на туризма и енергетиката, между страните попадащи в обхвата на Дунавската стратегия.

Теменужка Петкова посочи, че България е една от държавите, която е изключително добър пример в областта на нисковъглеродната икономика, чистата енергетика и ролята на възобновяемите енергийни източници.

Теменужка Петкова вярва в бъдещето на газовия хъб "Балкан"

Теменужка Петкова вярва в бъдещето на газовия хъб "Балкан"

ЕК вече ни предостави финансиране за проучването

Петкова припомни, че през 2016 г. България и Румъния са изградили и първата интерконекторна връзка, която гарантира енергийната сигурност не само в България и Румъния, но и в целия регион.

Тя подчерта, че България е постигнала още една своя национална цел през 2013 г., с която брутното направление на електрическа енергия е достигнало до 16%.
"Освен това България трябва да гарантира енергийната сигурност и развитието на енергията от възобновяемите енергийни източници", каза в заключение Петкова.

Министърът на туризма Николина Ангелкова откри началото на конференцията и поздрави всички присъстващи гости на събитието. "На днешната конференция България трябва да предложим единна стратегия за енергийна ефективност в сектор туризъм, с който да получаваме все по-голям и качествен туристически продукт", заяви Ангелкова.

Министърът на туризма коментира, че темата за енергийната сигурност е изключителна важна за туризма.

"На днешната конференция ние решихме да обсъдим възможностите и предизвикателствата пред туристическия сектор и въвеждането на енергийната ефективност на местата за настаняване и хранене", посочи тя и допълни, че това ще се отрази в икономиката и в ресурса, който може да бъде спестен.

Борисов учуден: Радев обсъжда с Русия АЕЦ "Белене", а протестират срещу мен

Борисов учуден: Радев обсъжда с Русия АЕЦ "Белене", а протестират срещу мен

Министрите да не влизат в крайности за успеха на Българското председателство

На въпрос може ли АЕЦ "Белене" да се превърне в туристически дестинация, Ангелкова сподели, че е трудно да се коментират чак толкова далечни въпроси. "Говорейки конкретно за тази тема, ние приехме решение в Министерски съвет, което да се предложи в Народното събрание, с цел да се мисли в посока за стратегически инвеститор", заяви тя.

Туристическият министър допълни, че е необходим един по специален инструмент за развитието на сектор туризъм с приоритет, който може да бъде изразен с някоя приоритетна ос в различните оперативни програми. "Най-важното да се обсъди дали може да има общоевропейска стратегия за енергийната ефективност в сектор туризъм", подчерта Ангелкова.

По време на пресконференцията, тя изтъкна, че за изминалата 2017 г. международният туристически поток се е увеличил с 538 милиона международни туристи, докато други 8 милиона и 900 хиляди чужденци са посетили България през изминалата година.

"Други от по-важните ни цели е да поставим началото на сътрудничеството в областта на туризма, както и да изградим връзката между туризма и енергетиката, с която да намерим практичната насоченост на бизнеса", каза в заключение Ангелкова.