Приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй".

В 9.47 часа днес блокът е бил включен в националната електроенергийна система след проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

Плановият годишен ремонт, започнал на 22 септември, е протекъл при стриктно прилагане на всички противоепидемични изисквания за ограничаване на риска от заразяване с коронавирус. Успешно са били изпълнени предвидените дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока, какте бил презареден със свежо гориво за следващата горивна кампания.

Пети ядрен енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността.

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в ремонт

Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво