На среща с министъра на енергетиката Росен Христов работодателските организации са се договорили да се създаде работна група, която да обсъди програмата за компенсации за електроенергия, която да продължи.

Общо мнение е, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета.

Работната група ще разработи по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление.

Отчетена е необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации.

Представителите на работодателските организации отново са подчертали, че компенсациите не са "помощи", а връщане на надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар.

Бизнесът хвали властта за мерките за цените

Бизнесът хвали властта за мерките за цените

Темите на работодателите обаче са Еврозоната, Шенген и ПВУ