Разработването на енергийна стратегия е процес, а не просто резултат на една или две срещи. Задачата в енергийната стратегия е да се обхване много по-широк аспект от електроенергийна система, пазарът на природен газ, топлоенергетика и мобилност, но основната конструкция вече е факт. Това заяви енергийният министър Румен Радев по време на кръгла маса на тема "Иновации при съхранението на енергия - ключ към устойчив енергиен преход".

Той запита на каква енергетика трябва да се стопираме в дългосрочен план - на нискоемисионно енергопроизводство с подчертан акцент на ядрена енергетика или и развиване на енергетика, базирана на ВЕИ.

По думите на Радев от една страна силно трябва да се поощрят индустриалните потребители на електроенергия, да инвестират в системи за съхранение на електроенергия. Това, което няма да се насърчи от Министерство на енергетиката е индустриалните потребители да не могат да продават съхраняваната от тях електроенергия.

Румен Радев добави, че може да има системи за съхранение на електроенергия и във ВЕИ капацитета на България - политика, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост.

Той бе категоричен, че няма да има финансиране само на перки и панели.

Екоминистърът Юлиан Попов добави, че МОСВ е ангажирано с това какво трябва и какво не трябва да стане в сферата на екологията като се изгражда енергийната стратегия. "Има много енергийни стратегии, като много от тях са легитимни", посочи той. Съхранението на енергия е трайно неясен и обширен термин - студеното време да си сложиш вълнена шапка е съхранение на енергия, затлъстяването също е съхранение на енергия, даде шеговит пример Попов.

Според него съхранение на енергия е процес, в който се използва енергия и ако се погледне по този начин, ще се види, че България е заобиколена от системи за съхранение на енергия. Иновативното е да се създаде пазар за формите за съхранение на енергия, коментира министърът на околната среда и водите.

Цветелина Пенкова: България закъснява с енергийната стратегия

Цветелина Пенкова: България закъснява с енергийната стратегия

Повече от 15 години страната ни не може да вземе решение какво прави с ТЕЦ-овете и с новите ядрени мощности