Във връзка с очакваното поскъпване на тока това лято, проф. Атанас Тасев коментира пред БНТ, че КЕВР има специален сметкоплан, в който точно са определени кои разходи могат да бъдат признати в ценовото регулиране.

"Последните години регулаторът се държи доста рестриктивно по понятни причини. Като в значителна част от необходимите инвестиции реално не се приемат. Това не е съвсем положително, защото след време системата за принос може да деградира и тогава ще се наложи по-голям скок", обясни професор Тасев.

Увеличение на цената на тока за бита ще се увеличи с около 1,89%, а енергийните дружества поискаха скок между 5 и 16 на сто. Крайната цена на клиентите на ЧЕЗ трябва да е с 1,7%, на ЕВН с 1,81% и на Енергопро с 2,6%.

"Регулаторът трябва да се съобрази с цялото състояние на пазара, с всички играчи, не само с ЕРП-тата. И е некоректно да се гледа само към ЕРП-тата при увеличение на цената", а в КЕВР няма административната сила за проверки, обясни Явор Куюмджиев, бивш зам.-министър на енергетиката.

КЕВР: Може да поскъпнат газът, парното, топлата вода и тока

КЕВР: Може да поскъпнат газът, парното, топлата вода и тока

Иван Иванов защитава поскъпването, ако цените на петрола продължат да растат

И двамата енергийни експерти считат, че преносната мрежа в София е остаряла и ако не може да се пренесе тази енергия, сме загубени. Преки инвестиции в мрежата, ще доведат до рязко вдигане цената на преноса.