Булгаргаз предлага намаляване с 0,22 лв./MWh или 0,49% цената на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2019 г., съобщиха от дружеството.

"Булгаргаз" ЕАД е дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД. Дружеството обяви, че прогнозната цена на природния газ за ІІро тримесечие на 2019 г. цените на природния газ е 44,58 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за І-во тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІ-ро трим. на 2019 г. намалява с 0,22 лв./MWh или 0,49%, уведомяват от дружеството. Прогнозното намаление на продажната цена се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от внос през ІІ-ро трим. на 2019 г.

Прогнозната цена на природния газ е неокончателна. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІ-ро трим. на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08 март 2019 г.