Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спря за два часа, съобщиха от централата. 

В 7:11 часа генераторът на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе изключен автоматично след сработване на защита на блочните трансформатори.

Изключването е предшествано от автоматично повторно включване на електропровод "Петрохан" на около 65 км от АЕЦ "Козлодуй".

За спирането на блока са уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор.

Авария намали мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Авария намали мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

От централата успокояват, че няма промяна в радиационната обстановка

След направена проверка на системите и съоръженията на шести блок бе потвърдено, че те работят нормално, и в 9:03 часа блокът отново бе включен към електроенергийната система на страната.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" заработва с нормална мощност

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" заработва с нормална мощност

Вчера тя беше намалена наполовина заради авария