Мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е временно намалена до 50%.

Около 9.10 часа тази сутрин системата за автоматично разтоварване на блока е понижила мощността, след като главна циркулационна помпа е изключила.

В момента екипите на АЕЦ-а извършват необходимите проверки на оборудването.

Мощността на блока отново ще бъде повишена до 100%, след като бъде потвърдено, че всички съоръжения работят нормално.

Подновиха лиценза на АЕЦ "Козлодуй" за нов 10-годишен период

Подновиха лиценза на АЕЦ "Козлодуй" за нов 10-годишен период

Финансирането на всички дейности е станало изцяло със средства на АЕЦ "Козлодуй"

От атомната централа поясняват, че няма промяна в радиационната обстановка.

Агенцията за ядрено регулиране и Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор вече са уведомени за намаляването на мощността на пети блок.

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълна мощност.

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" заработи след късо съединение

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" заработи след късо съединение

Блокът е включен в 17:52 часа, след като в 13:50 часа бе спрян поради задействане на електрическа защита