Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов лицензия за експлоатация на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за следващите 10 години.

Лицензията дава право на АЕЦ "Козлодуй" да експлоатира шести блок 10 години - максималният срок съгласно националното законодателство, за който се издава този документ.

Резултатите от направените разчети потвърждават, че няма ограничения за безопасната работа на шести блок в следващите 30 години.

Паралелно с дейностите по проекта за продължаване на срока на експлоатация е проведен периодичен преглед на безопасността на шести блок, който представлява систематична преоценка на всички фактори на безопасност на проекта и експлоатацията на ядреното съоръжение.

Ремонтират шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Ремонтират шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Реакторът щял да бъде презареден със свежо ядрено гориво

За изминалите 28 години от пускането му през 1991 г., шести блок работи при спазване на всички изисквания за безопасност и има своя безспорен принос за стабилността на националната енергийна система и за опазването на чистотата на природата.

От включването му към националната електроенергийна система на 2 август 1991 г. до излизането в планов годишен ремонт на 22 септември тази година блокът е произвел 174 853 772 MWh електроенергия и е спестил изхвърлянето на 207 733 115 тона емисии въглероден диоксид в атмосферата.

На другия блок на атомната централа - пети, проектът за продължаване на експлоатационния ресурс също бе реализиран в пълен обем и безопасната му работа е обоснована за 30-годишен период. От 6 ноември 2017 г. блокът има лицензия от АЯР за следващите 10 години.

Финансирането на всички дейности по мащабния проект и на двата блока е изцяло със собствени средства на АЕЦ "Козлодуй".

Временно намалена е мощността на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"
Обновена

Временно намалена е мощността на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"

Изключили са две от главните циркулационни помпи

При връчване на лицензията министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че изпълнението на проекта за удължаване живота на двата блока е от изключително значение за запазване капацитета и развитие на ядрената енергетика при стриктно спазване на международните норми за защита на околната среда.

Петкова подчерта, че изпълнението на проекта гарантира производството на чиста електрическа енергия на достъпни цени.

По проекта за продължаване срока на експлоатация на шести блок са изпълнени повече от 200 мерки. Направени са необходимите анализи на безопасността, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна работа на блока, обясни енергийният министър.

По думите й с издаването на лицензията за нов 10-годишен период за експлоатация на шести блок са доказали, че централата работи при спазване на най-високите стандарти за сигурност.

Спряха пети блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов ремонт

Спряха пети блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов ремонт

Ремонтните дейности ще приключат в средата на юни

Тя отбеляза, че общата сума по програмата за удължаване живота на двата блока възлиза на 292 млн. лв.

Петкова допълни, че рекордната печалбата на дружеството от 167 млн. лева за миналата година, дава допълнително уверение за отличното му финансово състояние и подчерта ключовото значение на атомната централа за икономическото развитие на страната. Според енергийния министър за първите осем месеца на тази година нетната печалба на АЕЦ "Козлодуй", която осигурява 34% от националното производство на електроенергия, е над 270 млн. лева.

Завърши годишният ремонт на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Завърши годишният ремонт на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво

На церемонията в АЯР присъстваха Марияна Николова - заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Жаклен Коен, депутатите и членове на Комисията по енергетика в 44-то Народно събрание Мартин Тинчев и Жельо Бойчев, представители на подразделението на "Росатом" за Централна Европа и на АО "Русатом Сервис", ръководители и експерти от АЯР и АЕЦ "Козлодуй".