Започна плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй".

Той включва дейности по превантивно техническо обслужване и ремонт на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания. Ще бъдат изпълнени и редица мерки, свързани с осигуряване на безопасната работа на съоръженията в периода на дългосрочната експлоатация на пети блок.

Като част от дейностите по проекта за повишаване на топлинната мощност на реакторната инсталация до 104% ще бъде извършена модернизация на цилиндър високо налягане на турбината.

Очаква се плановият годишен ремонт да завърши в средата на юни. Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността.