Без гласа на бизнеса политическите решения в сфера като енергетиката нямат своята сериозна стойност. Устойчивата и ефективна енергийна система е предпоставка за стабилно икономическо развитие. Toва заяви служебният министър на иновациите и растежа Росен Карадимов на форум на тема "Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика".

Над 10 млн. лв. по ПВУ са осигурени на българските предприятия за отпускане на кредитни линии и инвестиционни заеми в секторите за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Министерство на иновациите и растежа ще продължи подкрепата си по линията на декарбонизацията. Освен това министерството готви и две мерки с безвъзмездно финансиране за 420 млн. лв. - внедряване на иновации в предприятията и разработване н иновации в предприятията.

Карадимов призова бизнеса със съвместни усилия всички възможности да бъдат реализирани ефективно. Само в синхрон това управление може да бъде насочено към постигането на правилните цели в областта на енергетиката. Целта следва да бъде достъпна, устойчива и конкурентоспособна енергия, подчерта Росен Карадимов.

Ще живеем ли по-добре с 4-дневна работна седмица?

Ще живеем ли по-добре с 4-дневна работна седмица?

А ако може изобщо да не работим