Министър Теменужка Петкова и представители на Тотал подписаха допълнително споразумение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Хан Аспарух", съобщиха от министерството на енергетиката.

Документът бе подписан от енергийния министър и представители на "Тотал Е&П България" Б.В. - Нидерландия, "ОМВ Офшор България" ГмбХ - Австрия и "Репсол България" Б.В. - Нидерландия. Със споразумението се урежда продължаването срока на договора.

Да се включим към енергийните пазари на съседите, иска Теменужка Петкова

Да се включим към енергийните пазари на съседите, иска Теменужка Петкова

Проучват газов център "Балкан", за който "Булгартрансгаз" ЕАД получи 920 хил. евро

Припомняме, че с решение на Министерския съвет от 18-ти април 2017 година срокът на разрешението за търсене и проучване в блок Хан Аспарух се удължава със 135 дни.

"Един от основните приоритети на настоящето правителство в енергийния отрасъл е търсенето и проучването на местните енергийни ресурси, тъй като разработването на местният добив ще гарантира конкурентни предимства за страната ни", каза министър Петкова по време на срещата.

Тя увери, че комуникацията и съвместната работа между Министерството на енергетиката и Тотал ще продължат и в рамките на сегашния мандат.
По думите на управителя на Тотал Ксавие Фожрас в момента продължава обработката на сеизмичните данни от проучванията в площта. Предвижда се през есента на тази година компанията да извърши и втори сондаж в блок Хан Аспарух.

Г-н Фожрас запозна министър Петкова с Алманаха на Черноморското крайбрежие, разработен от Тотал, ОМВ и Репсол в партньорство с Института по океанология към Българската академия на науките.