В момента едва 2-3% от потребявания ток в страната е произведен от водните електрически централи. Това заяви изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев за БНР.

По негови думи най-големите язовири у нас са пълни на 60-80%. Той твърди и че над половин година водата в тях умишлено се поддържа на тези нива.

Годината беше много суха и не знам каква ще бъде следващата година, ако се случи още една такава суха пролет, сухо лято, за нас е важно да можем да съхраним голяма част от водния ресурс, тъй като той е изключително важен за сигурността на електроенергийната система, коментира Цачев.

"Балканка": Почти 140 от 170 малки ВЕЦ-ове са незаконни

"Балканка": Почти 140 от 170 малки ВЕЦ-ове са незаконни

Водата в язовир "Бебреш" е малко, защото фирми са имали права за нейното ползване

Той подчерта, че все пак основното предназначение на водните ресурси е да могат да се ползват за питейни нужди.

Цачев посочи, че освен резерви от вода страната ни има мощности, които може да използва при необходимост и във въглищните централи.

Той обясни, че в момента у нас се внася ток от Румъния, Турция и Сърбия, тъй като там цените са по-ниски.

Четири язовира под 50%: "Студена, "Асеновец, "Ястребино" и "Дяково"

Четири язовира под 50%: "Студена, "Асеновец, "Ястребино" и "Дяково"

Данните на МОСВ: язовирите за напояване пълни на 38,7%, за енергетика - 67,9%