МОСВ предоставя актуална информация за водните количества в язовирите, които наблюдава.

Язовирите с питейно-битово предназначение са 12 броя. Сумарният завирен обем в тях е 985,3 млн. м³, което представлява 65,7 % от общия им обем. Със запълване под 50% са язовирите "Студена, "Асеновец, "Ястребино" и "Дяково".

Припомняме, че днес Националният статистически институт съобщи данните за 2018 година, според които общите загуби на вода възлизат на 499 млн. м3, което е 56.4% от подадената вода (56.8% за 2017 г.). Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 2018 г. те се оценяват на 425.6 млн. куб. метра.

За четирите язовира от МОСВ докладват: 

Язовир "Студена" - завирен обем 4,004 млн. м³ - 15,89 %. Предвид критично ниското водно ниво на язовира, продължаващото засушаване в района и минималния приток, отпуснатите води за питейно-битово водоснабдяване са в размер на 0,950 млн. м³, отговарящи на условията за много суха година с обезпеченост 95 %. Водовземане за други цели освен питейно-битови не е разрешено.

Язовир "Асеновец" - завирен обем 8,96 млн. м³ - 31,77 %. Предвид намаления приток, който през 2019 г. е за средно суха година с обезпеченост 75 %, и ниското ниво в яз. "Асеновец", заявката на ВиК Сливен е удовлетворена с количествата, одобрени в годишния график за средно суха по влажност година с обезпеченост 75 %, при което разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 1,8 млн. м³;

Язовир "Ястребино" - завирен обем 19,412 млн. м³ - 31,16 %. Язовирът е с основно предназначение напояване и водоснабдяване на гр. Антоново и 18 села в района. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100 % на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

Язовир "Дяково" - завирен обем 12,704 млн. м³ - 35,89 %. С цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване с месечния график не е разрешено водовземане за други цели.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20 декември е 3 653,0 млн. м³ и представлява 56,3 % от сумата от общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: питейно-битово водоснабдяване - 65,7% от общия им обем; напояване - 38,7% от общия им обем; енергетика - 67,9% от общия им обем.

По шест ВиК аварии дневно отстраняват в Перник

По шест ВиК аварии дневно отстраняват в Перник

Ровят и карстови пещери за вода

Язовирите "Калин" и "Карагьол" са с основно предназначение производство на електроенергия, представляват технологично свързана водностопанска система - посредством тунел се прехвърлят води между двата язовира.

Язовир "Калин" е със завирен обем 1,024 млн. м³ - 28,2 % и яз. "Карагьол" - завирен обем 2,252 млн. м³ - 39,1 %.

Предвид че през летните месеци от яз. "Карагьол" в периода от юни до октомври се изпускат водни маси в размер на 1 млн. м³ за допълнително оводняване на р. Бистрица с цел задоволяване на питейно-битовото водоснабдяване в района на общ. Дупница, с месечния график ще се разреши производство на електроенергия в размер на 0,200 млн. м³/месец, които са за ВиК Кюстендил за питейно-битово водоснабдяване на градовете Рила и Кочериново.

Яз. "Тича" е със завирен обем 173,143 млн. м³ - 55,53 %. Язовирът се ползва за напояване и за питейно-битово водоснабдяване. Санитарният минимум в язовира е между 88 млн. м³ и 112 млн. м³ вода, под който водата в язовира става негодна за питейно-битови нужди. Предвид минималния приток към язовира, отговарящ на условията за много суха година с обезпеченост 95 %, ще се вземат превантивни мерки и с месечния график ще бъдат ограничени водите количества за осигуряване на минимално допустим отток в реката с 50 %.

В останалите язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, има достатъчно акумулиран обем за гарантиране нуждите на населението.

Рекордно ниско ниво на язовир "Цонево" във Варненско

Рекордно ниско ниво на язовир "Цонево" във Варненско

Предполага се, че намаления обем се дължи на електроцентралата

Сумарният завирен обем на язовирите с основно предназначение напояване е 1 001,3 млн. м³, което представлява 38,7 % от общия им обем.

Със запълване под 50 % са язовирите: "Ахелой" - 20,84 %; "Порой" - 22,92 %; "Бели Лом" - 44,60 %; "Съединение" - 47,49 %; "Ястребино" - 31,16 %; "Горни Дъбник" - 39,23 %; "Сопот" - 34,69 %; "Домлян" - 21,46 %; "Пясъчник" - 21,10 %; "Дяково" - 36,11 %; "Жребчево" - 34,49 %; "Кула" - 41,61 %; "Рабиша" - 33,54 %; "Огоста" - 32,25 %; "Тополница" - 23,51 %; "Тракиец" - 49,61 %; "Георги Трайков" - 44,39 %.

Язовирите са едногодишни изравнители, които след края на напоителния сезон се празнят и отново се пълнят през пролетното пълноводие. Очакваните максимални притоци постъпват в периода от март до май. Ще се разреши единствено вода за осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите с количества, отговарящи на притока към тези язовири със съответна обезпеченост.

Енергийните язовири са със сумарен завирен обем 2 291,3 млн. м³, което е 67,9% от обема им.

Със запълване под 50 % са язовирите: "Широка поляна" - 24 %; "Чаира" - 38,5 %; "Тошков Чарк" - 43,3 %; "Копринка" - 28,7 %; "Калин" - 28,2 %; "Карагьол" - 39,1 %.

Хванаха в 10 нарушения ВЕЦ-овете в Югозападна България

Хванаха в 10 нарушения ВЕЦ-овете в Югозападна България

Дефицитът на питейна вода не бил заради многото ВЕЦ-ове, а заради неспазване на правилата

Припомняме, за проблема със сериозните загуби на вода по ВиК мрежата отново се заговори заради тежката ситуация в Перник от последния месец. Към темата не остана безучастен дори бившият премиер Иван Костов. В една от редките си публични изяви той посочи, че проблемите във водния сектор са проблеми на националната сигурност.

О три седмици в Пернишка област е обявен воден режим, като се наложи той да бъде затегнат, тъй като се оказа, че първоначалният не е достатъчен, за да даде ефект и да започне събирането на достатъчен обем.

Заради усложнената ситуация в миньорския град президентът Румен Радев свика експерти и министри, за да разговарят по проблема с безводието. Той посочи, че причините да се стигне до тук са комплексни - амортизирана мрежа, недофинансиране и забавено усвояване на средства.

Преди седмица регионалният министър Петя Аврамова обяви, че са нужни 11 милиарда лева, за да се обнови ВиК инфраструктурата в цялата страна. Тя посочи и че в редица населени места през лятото и есента има недостиг на питейна вода.

На фона на ВиК неуредиците, от КЕВР обявиха, че от началото на 2020 г. се предвижда поскъпване на водата между 1 и 9%. По-високите цени няма да подминат и Перник въпреки водната криза - там се предвижда поскъпване от близо 3%.