Десет нарушения са открити при проверки на водноелектрическите централи в Югозападна България, съобщава БНР.

От Басейнова дирекция посочват, че ВЕЦ-овете на язовирите "Пчелина" и "Студена" не работят от два месеца.

Общо 83 са действащите към момента водноелектрически централи в Югозападна България. Половината от тях са по-големи, а останалите са МВЕЦ-ове - малки водноелектрически централи.

Перник с още по-тежък режим на водата от днес

Перник с още по-тежък режим на водата от днес

Схемата вече в 8 часа вода вместо 2 пъти по 5 часа

По-голямата част от тях използват повърхностни водоизточници. Има обаче и такива, които са изградени на питейни водопроводи и до язовирни стени.

Директорът на дирекция "Контрол" в Басейнова дирекция Западнобеломорски район Ралица Кукова заяви, че има нарушители въпреки разписаните графици и условия за работа.

Тя посочи, че през тази година са били извършени общо 95 проверки, като най-честите нарушения са неосигуряване на минимален екологичен отток.

От БДЗБР са категорични, че твърденията, че дефицитът на питейна вода се дължи на големия брой ВЕЦ-ове, са неоснователни. Проблемът е, че не всички спазват императивното правило за спиране на работа при намалени водни количества и приоритетното осигуряване на вода за населението, поясняват те.

1/3-та от язовир „Студена“ е източен от юни до декември 2018 г.

1/3-та от язовир „Студена“ е източен от юни до декември 2018 г.

Защо не се ползва водата на язовир "Пчелина", пита експерт от МОСВ