"Отлично развитата газопреносна система на България, както и значителния капацитет на терминалите за регазификация в Гърция и Турция, с който разполага "Булгаргаз", ни дават възможност да доставяме сериозни обеми втечнен природен газ за страните от региона. Този капацитет може да бъде използван от американските производители и търговци за стратегически дългосрочни доставки и е успешен отговор на предизвикателствата, свързани с диверсификация и заместване на руския тръбен газ за страните от Югоизточна Европа". Това заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов на среща в Белия дом с директора по енергийна сигурност Стивън Бърнс и Джереми Лонг, директор за Балканите и Централна Европа в Съвета за национална сигурност на САЩ. Информация за срещата беше оповестена от пресцентъра на Министерството на енергетиката (МЕ).

Основна тема на разговора бяха сигурността на доставките на втечнен природен газ за България и региона и необходимостта от заместване на руския газ, който все още преобладава. По думите на Малинов през последната половин година се забелязва връщане на руския природен газ на пазарите в България и региона чрез фирми посредници. "В този смисъл е необходим обстоен анализ на отражението му върху пазара и евентуалните мерки, които да бъдат предприети", посочи той и допълни, че доставките на втечнен природен газ от САЩ са основен фактор за гарантиране на енергийната сигурност на България и региона. "Задълбочаването на това сътрудничество е водещ приоритет за страната", изтъкна енергийният министър.

Малинов, Бърнс и Лонг и обсъдиха и нуждата да бъде осигурена киберсигурност за стратегическите инфраструктурни обекти от енергийния сектор като част от националната сигурност на България. "Задълбочаването на сътрудничеството между САЩ и България в сферата на енергетиката във всички нейни секторни политики е ключов фактор за успешно решаване на тази задача", посочи Владимир Малинов.

Експортно-импортната банка на САЩ ускорява финансирането за блок 7 на АЕЦ Козлодуй

Експортно-импортната банка на САЩ ускорява финансирането за блок 7 на АЕЦ Козлодуй

Във Вашингтон Управляващият комитет отчете нуждата от навременна реализация на проекта

От своя страна Стивън Бърнс и Джереми Лонг поеха ангажимент за подкрепа и търсене на възможности САЩ да предоставят американски втечнен природен газ за Украйна и региона като цяло.

В рамките на срещата бяха коментирани и възможностите за привличането на американски стратегически партньори и засилването на икономическото ни сътрудничество чрез предоставяне на технологии, ноу-хау и експертиза при трансформацията на енергийния сектор на България.

Малинов информира представителите на САЩ за развитието на инициативата за Вертикален газов коридор, която се реализира от газопреносните оператори на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. "Проектът ще позволи достъп до значителни количества втечнен природен газ за страните от Централна и Източна Европа, изцяло в синхрон с европейските приоритети за сигурно и надеждно снабдяване", изтъкна Владимир Малинов. Той отбеляза също, че преди дни "Булгартрансгаз" ЕАД финализира успешно най-важната обществена поръчка във връзка с реализацията на проекта - за планиране, проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура. Той акцентира и върху присъединяването на Украйна към инициативата, което да осигури възможност не просто за замяна на газа от Русия, но и за осигуряване на потоци от надеждни източници на втечнен природен газ през мрежата и газохранилищата на Киев. Енергийният министър каза още. че същевременно реализирането на концепцията за Вертикален газов коридор осигурява възможност за използване на потенциала на украинската мрежа и след предстоящото от 1 януари 2025 г. прекратяване на транзита на руски газ през страната. "Това е най-голямото предимство на Вертикалния коридор пред всеки друг алтернативен маршрут за доставка на допълнителни количества газ за ЕС", заяви Малинов.

С работни групи ускоряват Вертикалния газов коридор и новите ядрени реактори

С работни групи ускоряват Вертикалния газов коридор и новите ядрени реактори

Енергийният министър Владимир Малинов е определен за ръководител