Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй". В 14 часа и 06 мин. 1000-мегаватовата мощност бе включена в електроенергийната система на страната след проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране.

В рамките на кампанията, започнала на 16 септември, успешно бяха изпълнени планираните дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока. Реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.

Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Заради планов годишен ремонт

Във връзка с реализирането на проекта за продължаване на срока на експлоатация на шести блок по график бяха извършени комплексно обследване и подмяна на предвиденото оборудване и компоненти.

Пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" - другият 1000-мегаватов блок на централата, работи със 100% натоварване на мощността.

МС одобри нова застраховка за гражданска отговорност на АЕЦ "Козлодуй"

МС одобри нова застраховка за гражданска отговорност на АЕЦ "Козлодуй"

От 2002 г. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка