Амазонският басейн може да претърпи значителни и необратими щети, ако се извърши обширна програма за изграждане на язовири, твърдят учени. В момента са планирани 428 хидроелектрически язовира, като 140 вече са изградени или са в процес на изграждане. Изследването е публикувано в списание Nature.

Изследователите предупреждават, че това може да повлияе на динамиката на сложната речна система и да изложи на риск хиляди уникални видове. "Светът ще загуби най-разнообразната зона на планетата", заявява водещият автор на изследването, проф. Едгардо Латрубес.

Амазонският басейн обхваща повече от 6,1 милиона квадратни километра и е най-голямата и сложна речна система на планетата. Сега, тя се превръща в ключова зона за изграждане на водноелектрическа язовира. Проучване показва, че натискът за възобновяема енергия по водните пътища на Амазонка може да доведе до сериозни проблеми.

Международният екип от изследователи, извършили изследването, е особено загрижен за всякакво прекъсване на естественото движение на седименти в реките. Тези седименти осигуряват жизненоважен източник на хранителни вещества за дивата природа във влажните зони на Амазонка. Също така се отразява на начина, по който водните пътища текат и образуването на меандри.

"Седиментите - това е начина, по който реките работят, как се движат, как регенерира, създават нова земя и как поддържат и възобновяват екосистемите", коментира проф. Латрубес. Изследователят допълва, че понастоящем се извършват екологични оценки на всеки изолиран язовир, като се разглежда въздействието им върху заобикалящия район.

Според него е необходим по-широк подход към басейна на Амазонка."Проблемът е, че никой не оценява цялата картина: множеството ефекти, които язовирите създават върху цялата система".

Снимка 299451

Източник: iStock

Изследователите посочват реките Мадейра, Маранон и Укаяли (всички са притоци на река Амазонка), като области, които предизвикват сериозно безпокойство. Тези реки са дом на много уникални видове, а учените коментират, че всичко ще бъде застрашено, ако дори и част от планираните язовири бъдат изградени.

"Всички тези реки притежават огромно разнообразие, с много видове, които са ендемични за районите. Хиляди видове могат да бъдат засегнати, може би дори ще изчезнат", коментира професорът.

Изследователите предупреждават, че всички нанесени щети могат да бъдат необратими и трябва да бъдат взети предвид всички рискове, преди да се продължи с изграждането на язовирите.