По време на пленарно заседание на ЕП в Страсбург, където се обсъди преразглеждането на многогодишната финансова рамка на ЕС, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков изтъкна, като исторически успех без аналог, постигнатото споразумение за допълнителни 6 млрд. евро по ключови за Европейския съюз (ЕС) програми.

Допълнителното финансиране ще бъде насочено към програми като "Механизма за свързана Европа", който финансира ключови за ЕС инфраструктурни проекти, включително в България.

За него се предвиждат допълнителни 300 млн. евро, а нови 200 млн. ще бъдат отпуснати на "Хоризонт 2020" - програмата за научна и развойна дейност на ЕС.

За борба с младежката безработица се предвиждат 1.2 млрд. евро през Инициативата за младежка заетост. Още 100 млн. ще получи и програма "Еразъм+", която е насочена изцяло към студенти, преподаватели и неправителствения сектор и по която участват почти всички български университети.

Докладът, който ще бъде гласуван по време на пленарната сесия на ЕП, предвижда над 2.5 млрд. евро допълнително за сигурност и вътрешен ред до 2020 година.

"Убеден съм, че въпреки успеха на инициативи като плана "Юнкер", безвъзмездното финансиране на големи инфраструктурни проекти в развиващите се региони не може да има алтернатива. То трябва да остане водещ принцип в държавите, които се нуждаят от такива средства.", изтъкна Новаков в обръщението си.

Евродепутатът коментира още, че осигурените допълнителни средства са възможност за България да финансира приоритетни проекти в отделните сектори, като допълнително подпомогне икономическия си ръст.

В началото на годината България е на първо място в ЕС по получени средства от европейския бюджет, като дял от БНП и един от най-големите нетни бенефициенти в Съюза.