Правосъдните системи стават по-ефективни, но продължават да съществуват предизвикателства. Това е изводът от информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2017 година, публикувано от Европейската комисия.

В Информационното табло се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите членки на съюза, обясняват от председателството на ЕК в България. Неговата цел е да се помогне на националните органи да подобрят ефективността на своите правосъдни системи.

Тази година се разглеждат нови аспекти на функционирането на правосъдните системи като например колко лесно потребителите могат да получат достъп до правосъдие и какви са каналите, които ползват, за да подават жалби срещу дружествата. Новост е и информацията относно продължителността на наказателните производства за престъпления по изпиране на пари.

Еврокомисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова коментира, че Информационното табло на ЕС потвърждава, че ефективните правосъдни системи са от съществено значение за изграждане на доверие в среда, която е благоприятна за бизнеса и инвестициите в единния пазар.

Йоурова призова държавите членки да гарантират, че всяка правосъдна реформа зачита върховенството на закона и независимостта на съдебната власт. По думите й това е от ключово значение за възможността на гражданите и предприятията да се ползват пълноценно от правата си. Освен това независимата и добре функционираща правосъдна система е основен стълб на всяка демокрация, допълни тя.

От ЕК обясняват, че акцентът в Информационното табло се поставя основно върху спорните производства по граждански и търговски дела, както и върху административните дела. Това се прави с цел да се помогне на държавите членки в усилията им да проправят пътя към средата, която да е по-благоприятна за инвестициите, бизнеса и гражданите.

Сред основните констатации в изданието за 2017 г. е по-кратката продължителност на производства по граждански и търговски дела, включително в някои държави членки, чиито правосъдни системи са изправени пред предизвикателства. Анализират се прилагането на законодателството за защита на потребителите, както и анализ на борбата срещу изпирането на пари. Информационното табло показва, че в някои държави членки гражданите, чийто доход е по-нисък от прага на бедността, не получават никаква правна помощ по някои видове спорове.

На пресконференция еврокомисар Йоурова изрази задоволството си, че данните в доклада показват, че България и Румъния са на прав път и не са по-зле от останалите в общността. Тя посочи, цитирана от кореспондента на БТА, че това може да се използва като добър пример при следващата оценка по механизма за сътрудничество и проверка.

Еврокомисарката уточни, че от началото на мандата си винаги се е стремила механизмът да бъде възможно най-конкретен, с точни времеви показатели. По този начин България и Румъния могат да са наясно какво да правят и в какви срокове. Йоурова припомни, че в последните си доклади по механизма комисията много ясно е заявила, че очаква осезаеми и устойчиви резултати, както и че двете държави се движат в правилната посока. Еврокомисарят посочи, че има нужда от трайни резултати на място. Тя обърна внимание, че днешният доклад оценява състоянието на гражданското и търговското правосъдие, а механизмът има по-широк обхват.

Вера Йоурова коментира още, че ЕК очаква в България да види повече реформи и по-добър отговор от страна на правосъдието срещу организираната престъпност и прането на пари, както и по-ефикасни действия срещу корупцията. По мнението на еврокомисарката броят на съдиите в България е висок и не съответства на продължителността на делата. Според нея обичайно това се дължи на недостатъчен капацитет или на недобра организация на съдилищата.