На 27 април Европейският парламент ще гласува предложение за обявяване на 2018 г. за Европейска година на културното наследство.

Инициативата цели да припомни значението на културата както от икономическа гледна точка, така и по отношение на формирането на ценности.

"Ние искаме да върнем културното наследство обратно в общественото съзнание, да му дадем достойнството, което заслужава. В същото време можем да преоткрием какво ни прави европейци", заявява румънският евродепутат Мирча Дякону от АЛДЕ.

Културното наследство има важни социално-икономически функции в Европа. Според оценки в сектора работят 300 000 души на територията на ЕС, а още 7,8 млн. работни места са косвено свързани с културното наследство.

"Изследвания на сектора показват, че инвестирането на едно евро ще донесе повече от 20 евро", изтъква Дякону, който е изготвил позицията на Парламента по темата. В преговори със Съвета на ЕС и Европейската комисия Парламентът договори 8 млн. евро в рамките на съществуващите бюджетни ограничения за мероприятия по популяризиране на инициативата.