От десетилетия ЕС и Турция се радват на продуктивни отношения в много сфери, най-вече в областта на търговията и сигурността в рамките на НАТО. Но през последните години, особено след неуспешния опит за преврат на 15 юли 2016, връзките между общността и Анкара рязко се обтегнаха.

Референдумът за промени в конституцията на Турция (от парламентарна към президентска форма на управление), призивите за връщане на смъртното наказание (отменено през 2004 г.), нарушаването на човешките права, свободата на словото и върховенството на закона принудиха страни членки на ЕС и Европейския парламент да призоват за замразяване преговорите за еврочленство на турската държава, които се влачат повече от десетилетие.

Евродепутатите са категорични, че вероятно е настъпило времето за преосмисляне на сътрудничеството на ЕС с Турция.

От 1963 г. Турция е асоцииран член на Европейската икономическа общност, а през 1987 г. подава документи за присъединяване. Турция и ЕС са ключови търговски партньори от създадения през 1995 г. митнически съюз, който ЕК предложи през декември 2016 г. да бъде модернизиран. Призната е като кандидат за еврочленство през 1999 г., но преговорите започват през 2005 г. До момента само 16 от 35 преговорни глави са отворени и една е затворена. През юни 2016 г. ЕС отвори още една преговорна глава, но вместо това да предаде нов импулс на отношенията, те се влошиха. След неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. и обявеното извънредно положение в Турция ЕС неофициално замрази разговорите. Визовата либерализация също спря, тъй като Анкара не е изпълнила всички критерии - конкретно изменение на законодателството за борба с тероризма. Призивите за връщане на смъртното наказание и натиска върху свободата на словото също се разглеждат като изключително обезпокоително развитие. На фона на тези събития миналия ноември ЕП прие резолюция, с която призова преговорите да бъдат временно спрени заради репресиите в Турция.

Европейският парламент ясно заяви, че ЕС няма намерение да затваря вратата за приятелския турски народ, но не може да пренебрегне извършваните нарушения в Турция, които са в противоречие с принципите на общността.

В годишната оценка за реформите в Турция през 2016 г. се казва, че е била трудна година за страната заради кризата в Сирия, миграционната вълна, терористичните атаки и опита за преврат, но и се изразява съжаление за диспропорционалните действия на властите след опита за пуч.

В началото на юли тази година евродепутатите призоваха за незабавно спиране на преговорите за присъединяване на Турция към ЕС, ако конституционната реформа остане непроменена.

Евродепутатите са загрижени за влошаването на положението в Турция в областта на правовата държава, правата на човека, свободата на медиите и борбата с корупцията. Те остро осъждат заявената от президента на Турция многократна подкрепа за въвеждане на смъртното наказание. Евродепутатите припомнят, че това би поставило под въпрос членството на Турция в Съвета на Европа и би довело до незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС.

Като се вземе под внимание резултатът от провелия се наскоро референдум в Турция относно разширяването правомощията на президента, евродепутатите призовават ЕК и държавите членки незабавно да спрат официално преговорите за присъединяването на Турция, ако пакетът за конституционна реформа бъде приет непроменен, се казва в резолюцията.

Въпреки противоречията Турция и ЕС си сътрудничат в НАТО и работят заедно по въпроса за миграцията след сключеното между тях споразумение през март 2016 г. Те също така имат стабилни търговски отношения. Европейският съюз е най-големият пазар за износ на турски стоки - 44,5% от износа на страната е предназначен за пазара в ЕС. Турция, от своя страна, е четвъртият по големина пазар за ЕС, като 4,4% от износа на ЕС отива в Турция. През декември 2016 г. Европейската комисия предложи да се актуализира митническият съюз с Турция и да се разширят двустранните търговски отношения. След приключването на преговорите парламентът ще трябва да одобри договореностите, преди те да влязат в сила.

В приетата през юли резолюция евродепутатите признават значимостта на добрите отношения между ЕС и Турция, както и поддържането на конструктивен и открит диалог. Това е от основно значение за справяне с общите предизвикателства като миграцията, сигурността и тероризма. Евродепутатите подкрепят започване на преговори за последващо развитие на митническия съюз между ЕС и Турция, като ще изискват в него да се включи клауза относно правата на човека и основните свободи.

Освен това ЕП подкрепя намирането на справедливо, всеобхватно и трайно решение на кипърския проблем, основано на създаването на федерация от две общности и две зони. Евродепутатите очакват Турция активно да подкрепи бързото и успешно приключване на преговорите и да започне изтегляне на своите войски от Кипър.

Резолюцията беше приета с 477 гласа "за" срещу 64 "против", 97 "въздържал се". Парламентът планира да изпрати делегация на посещение в Анкара през есента с цел подновяване на парламентарния диалог.

На този етап ЕС и Турция остават ангажирани да продължат преговорите за еврочленство и за реформиране на митническия съюз, но в същото време Брюксел ще продължи да призовава за спазването на универсалните ценности и върховенството на закона.