След като САЩ отказаха да свалят визите са 5 страни членки на ЕС - България, Румъния, Кипър, Полша и Хърватия, на принципът на реципрочност, ЕП излезе с резолюция, защитаваща равнопоставеността в отношенията между ЕС и САЩ. Какво може да се направи по въпроса за защита на интересите на българските граждани за News.bg обяснява евродепутатът Момчил Неков.

Въпросът за визовата реципрочност пряко засяга българските граждани. Европейският парламент може ли по някакъв начин да застави Европейската комисия да наложи визи за американски граждани? Българското правителство как може да реагира по този важен казус?

Нека първо да уточним какъв е казусът. През 2013 г. беше приет регламент, който гласи, че в рамките на 24 месеца, тоест до 12 април 2016 г., трети страни, за които Европейският съюз е направил така да няма визи, тоест безвизов режим, трябва реципрочно да премахнат визовия режим за всички граждани на Европейския съюз.

В тази категория бяха три държави - САЩ, Канада и Бруней. Бруней на 13 април 2016 г. премахна визовия режим за всички категории граждани на Европейския съюз. Канада, както знаем, в края на тази година, в края на 2017 г., ще премахне визовия режим. Но въпреки това, по мое мнение, ние обвързахме CETA, търговското споразумение, с визовия режим, което не е справедливо. И третата държава, която упорито отказва да премахне визовия режим за всички държави членки, това е САЩ. Тук говорим за пет държави членки - България, Румъния, Полша, Кипър и Хърватия, които са дискриминирани от САЩ.

Но да кажем, че САЩ имат право да не изпълнят този регламент, защото това е европейски регламент, но в случая Европейската комисия като изпълнителен орган, след като изтече този 24-месечен период до 12 април 2016 г., означава, че вече година и няколко месеца Европейската комисия нарушава собственото си законодателство. В тази връзка март месец тази година ние в комисията по граждански права и вътрешен ред приехме една резолюция, с която приканваме Европейската комисия да приеме делегиран акт. Този делегиран акт означава САЩ като държава да се премести от списък две, където не изисква Европейският съюз визи, в списък три, където изисква визи за определен период от време, тъй като тези пет държави, това са 70 милиона, са дискриминирани от Европейската комисия.

Тук говорим за европейската солидарност, нали искаме да привлечем гражданите на наша страна, те да видят, че има смисъл и се изпълнява законодателството. Когато самата Европейска комисия не го изпълнява и парламентът настоява да бъде изпълнено това законодателство, каква е следващата стъпка оттук нататък. Тази комисия LIBE - за граждански права и вътрешен ред, дава тази резолюция на комисията JURI и комисията JURI трябва да подготви становище, което да предаде на председателя на Европейския парламент, който може да съди Европейската комисия институционално, говорим Европейският парламент да съди Европейската комисия. Това е единият вариант.

Вторият вариант е държава, която е засегната, тук говорим за българското правителство, което трябва да защитава наистина нашите интереси, и то по един регламент, който е прекалено ясен, и тук искам да отворя една скоба и да кажа, че през 2015 г. Съдът на ЕС се е произнесъл по казуса, защото той е питан от Европейската комисия дали може да заобиколя това законодателство, съдът много ясно се е произнесъл, че трябва този регламент да се изпълни, виждате - преди периодът 2016 г. да настъпи. Вече има тълкуване от страна на Съда на Европейския съюз. Тук в случая член 265 от договора за функциониране на Европейския съюз, за да не кажа, че говоря празни приказки, българското правителство трябва да съди Европейската комисия в Съда на ЕС, защото се накърняват нашите интереси.