От Държавен фонд "Земеделие" преведоха 10 978 101 лева на 2 653 земеделски стопани, съобщиха от Фонда. Парите са изплатени по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

Парите са втори транш на плащанията по схемата и се отпускат след извършена повторна проверка от НАП на представените от кандидатите фактури за закупено гориво. Първата част от помощта от близо 71 млн. лева беше изплатена през декември 2016 година.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство". Помощта е като намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за литър гориво е определена в размер на 0,40 лева.

Механизмът за прилагане на Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство е под формата на изплащане на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза) и заменя досегашния с ваучерите за гориво.