Средният осигурителен доход за страната за юни 2021 г. е 1138,18 лв.

По данни на Националния осигурителен институт средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. е 1124,56 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през юли тази година, съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.