1 830 лв. е средният общ доход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

Той нараства с 6.9% спрямо същото тримесечие на 2020 г.

В структурата му с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (5.5%). Спрямо първото тримесечие на миналата година относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.3%, а доходите от пенсии се увеличават с 3.6 %.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1002 на 1011 лв. (с 0.9%).
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 96 на 100 лв. (с 3.9%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 473 на 574 лв. (с 21.2%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 50 на 57 лв. (с 15%).
7002 лв. е средният годишен доход на българина през 2020 г.

7002 лв. е средният годишен доход на българина през 2020 г.

Доходът от работна заплата през миналата година е 3 927 лв.

През първото тримесечие на тази година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура - 0.5%.

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 607 лв. и се увеличава с 8.2% спрямо същото тримесечие на 2020 г.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.4%), следвани от разходите за жилище (19.5%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 2.6%. Делът на разходите за жилище се увеличава с 2.1%, делът на разходите за облекло и обувки - с 0.9%, а делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.8%.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 461 на 456 лв. (с 1.1%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 67 лв. (с 2.6%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 35 на 53 лв. (с 52.1%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 258 на 313 лв. (с 21.2%).
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 102 на 111 лв. (с 9.3%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 172 на 186 лв. (с 8.3%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 63 лв. (с 34.6%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 218 лева.

През първото тримесечие на тази година потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва:

 • Увеличава се потреблението на: плодове - от 11.7 на 12.8 кг, зеленчуци - от 11.9 на 13.4 кг, месо - от 8.9 на 9.4 кг, прясно мляко - от 4.4 на 5 л, картофи - от 7 на 7.2 килограма.
 • Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.5 на 20 кг, захар - от 1.7 на 1.6 кг, кисело мляко - от 7.2 на 7.1 кг, олио - от 3 на 2.9 литра.
 • Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и зрял фасул.