Индексът на потребителските цени за ноември 2017 г. спрямо предходния месец октомври тази година е 100.4%. Следователно месечната инфлация е 0.4%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за инфлацията и индексите на потребителските цени за месец ноември 2017 година.

Според данните на НСИ инфлацията от началото на годината (ноември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за ноември 2017 г. спрямо ноември 2016 г. е 3.0%.

Снимка 329014

Източник: НСИ

Статистиката на НСИ сочи и че средногодишната инфлация за периода декември 2016 - ноември 2017 г. спрямо периода декември 2015 - ноември 2016 г. е 1.8%.

През ноември 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.6%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%;
 • облекло и обувки - увеличение с 0.2%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.5%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 1.2%;
 • съобщения - намаление с 0.3%;
 • развлечения и култура - увеличение с 0.4%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.2%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.1%.
Снимка 329015

Източник: НСИ

През ноември 2017 г. цените на лекарствените продукти и на лекарските услуги са се увеличили с 0.1%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

Инфлацията за юни е отрицателна

Инфлацията за юни е отрицателна

Има намаление на цените на бензина и дизела

Данните на НСИ относно хармонизирания индекс на потребителските цени за ноември 2017 година показват, че спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%;
 • облекло и обувки - увеличение с 0.2%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.6%;
 • съобщения - намаление с 0.4%;
 • развлечения и култура - увеличение с 0.3%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - цените остават на равнището от миналия месец;
 • разнообразни стоки и услуги - цените остават на равнището от миналия месец.
Снимка 329016

Източник: НСИ

Слаба инфлация в еврозоната

Слаба инфлация в еврозоната

Икономическата експанзия може да се усилва и разширява