Общият доход на човек от домакинство през миналата година е нараснал с повече от 17%.

От статистиката отчитат и ръст на работните заплати с близо 22%, съобщи БНР.

Абсолютният ръст на заплатите през миналата година на лице от домакинство е от 132 на 160 лв., пресмята статистиката.
При пенсиите растежът е от 64 на 73 лв. средно на лице.

Забележително намаляват доходите от самостоятелна заетост.

Освен доходите обаче през годината са нараснали и разходите на лице от домакинство средно с 12%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки се запазват, докато по-забележимо нарастват тези за дома - вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане от 48 на 55 лв. от ноември 2007 г. до ноември 2008 г.

Нарастват също разходите за здравеопазване от 12 на 14 лв. средно на лице; за транспорт и съобщения, както и за облекло.

Същевременно намалява потреблението на хляб и хлебни изделия и нараства при млякото и млечните продукти, плодовете и зеленчуците.