За последното тримесечие на 2020 г. са съставени 316 актове за установяване на административно нарушение (АУАН), съобщиха от Агенция Държавна финансова инспекция (АДФИ). Има ръст в сравнение с предходното тримесечие, когато са съставени 200 АУАН-а, уточняват от агенцията.

Установените нецелево разходвани средства са на обща стойност 287 065 лв., което е с 30% по-малко в сравнение с предходния период.

През последното тримесечие на 2020 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 116 финансови инспекции, като броят им е нараснал с 20% в сравнение с предходния отчетен период.

От октомври до декември 2020 г. са проверени 546 обществени поръчки на обща стойност 333 408 674 лв. По този показател АДФИ отбелязва почти двоен ръст в сравнение с периода от юли до септември, когато са проверени 261 обществени поръчки в размер на 156 683 214 лв.

Аналогична е и тенденцията по отношение на инспектираните договори. През четвъртото тримесечие са проверени 1 393 на стойност 232 864 954 лв., а за периода юли-септември - 567 договора за 206 604 538 лв.