До момента общо 52 340 лица са подали заявления за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд (УПФ), съобщават от Националния осигурителен институт.

От тях 20 240 лица вече са пенсионери. Останалите, които още не са се пенсионирали, представляват 1,6% от осигурените към август 2020 г. лица, родени след 31 декември 1959 г.

От НОИ уверяват, че изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии, свързани с трудова дейност, от Националния осигурителен институт се реализира при стриктно спазване на нормативно установените правила.

Това включва както начинът за изчисляване размера на пенсиите и в частност - за изчисляване на индивидуалния коефициент, като елемент от пенсионната формула, който е нормативно регламентиран в Кодекса за социално осигуряване (КСО), така и детайлизирането на правилата в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Пенсионните фондове наваксват до края на годината спада от COVID-кризата

Пенсионните фондове наваксват до края на годината спада от COVID-кризата

В универсалните пенсионни фондовете имало натрупване за 18-19 години