Пенсионните фондове в България ще успеят да наваксат до края на годината временните спадове в доходността, причинени в резултат на КОВИД-19 кризата през месец март тази година. Това стана ясно по време на пресконференция на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Припомняме, че месец март беше белязан от най-големия спад на капиталовите пазари както в световен мащаб, така и в национален, което се отрази и на доходността по партидите за втора пенсия. Така например първото тримесечие на годината, именно заради спада през март, се превърна в най-лошото откъм доходност през последните години.

Днес обаче трендът е обърнат и още при предишната пресконференция през лятото стана ясно, че фондовете наваксват изоставането. По думите на Евелина Милтенова, председател на БАДДПО, нивата на среднопретеглена доходност за изминалите 3 месеца са положителни в следствие на подобряване на пазарната среда и нарастването на цените на финансовите инструменти на капиталовите пазари.

Така през третото тримесечие постигнатата доходност е 1.52% за универсалните фондове, 1.83% за професионалните и 2.29% за доброволните. За същия период на предходната 2019-а година тя възлиза на съответно 1.27%, 1.41% и 1.16%. Иначе казано следкризисното възстановяване на фондовете днес е по-бързо от ръста през спокойната минала година.

В парично изражение нетните активи, управлявани от фондовете, нарастват с общо над 605 милиона лева или 3.68% към края на тримесечния период, достигайки обща стойност в размер на 16.444 милиона лева.

От тях най-голям дял се пада на най-масовите универсални фондове - 14, 023 милиона лева. Общият ръст на управляваните от пенсионните дружества нетни активи от началото на годината е 803 милиона лева.

Има апетит да се вземат пари от там, където ги има, а не от там, където ги няма. Такъв обобщителен коментар на подновяващите се периодично обвинения за ниска доходност към частните пенсионни фондове направи пред news.bg главният изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" Николай Марев. По думите му част от обвиненията се дължат и на това, че първият стълб на осигуряване е недофинансиран и ежегодно трябва да се субсидира от държавата с 4.5-5 млрд. лв. НОИ е единствено преразпределител на средства от осигурителни вноски и държавния бюджет.

Едновременно с това в самите пенсионните фондове активи растат и към момента те са над 16 млрд. лв. А пенсионните фондове работят с живи пари, които се управляват и инвестират, всеки гражданин има своя лична партида, където парите се натрупват.

Николай Марев призовава всеки, който обмисля да прехвърли партидата си към НОИ да вземе информирано решение, рационално и на база на сметки и цифри. Дори и имайки предвид, че при прехвърляне към НОИ ще лишат наследниците си от парите, които са натрупали по партидите си.

Към момента в универсалните пенсионни фондовете има натрупване за 18-19 години, като този модел на осигуряване е разчетен за 40 години. Затова и често се правят повече спекулации, отколкото реални сметки, обясни Марев.

Повече - чуйте в разговора на Петър Илиев с Николай Марев.