Въпреки че е най-краткия месец в годината, февруари бе записан в статистиката с ръст на усвоените ипотечни кредити. По данни на консултантите от КредитЦентър повишението спрямо януари е 9%, информира money.bg.

Тенденцията е резултат от активното предлагане на нови кредитни продукти и доброто медийно представяне на новите предложения за жилищно кредитиране.

През месец февруари се увеличи броят на активните предложeния от страна на банките.

Лихвите продължиха да падат, като започват да доближават нивата от преди кризата. Част от банковите институции върнаха официалното предварително одобрение за кредит, което помага на купувачите да определят правилно бюджета си за покупка на нов дом и да постигнат по-добри условия при преговорите с продавачите на имота.

Друго предимство на пазара са по-бързите процедури по разглеждане на документация и повишената гъвкавост при оценка на кандидатите и тяхното одобрение.

Средният размер на изтеглените  ипотечни кредити за страната през февруари е 38 576 евро, което е с около 4 000 евро повече от средния размер за месец януари. Ръстът се дължи на повишената активност в различните ценови сегменти на пазара.

Съотношението евро/лева  е 92 на 8 в полза на еврото.

Средният размер на отпуснатите заеми през втория месец на годината е с близо 2.5 хил. евро по-голям от същия период на 2009 г.